แจ้งชำระเงิน
ถ่ายภาพหรือสแกนหลักฐานการชำระเงิน เพื่อแจ้งการชำระเงิน